H. Dionysius kerk

Adres
Rozengaarde 53, 7461 DA Rijssen

H. Dionysius kerk

H. Dionysius is een levendige en zelfredzame geloofsgemeenschap binnen de St. Marcellinus parochie.

De kerk van Twenthe herrijst als een phoenix uit de as. Met deze kop verscheen anno 1925 in de toenmalige R.K. pers een artikel over de nieuwbouw van een zestal R.K. kerken in het dekenaat Almelo en een korte tijds spanne. In dit artikel werd óók de nieuwe Dionysiuskerk genoemd. Het artikel begon als volgt:

“Wie nu Rijssen nadert, hoeft zich niet meer af te vragen waar de Katholieke Kerk staat. Hoog boven het stedeke steekt de 45 meter hoge forse toren, die zich bij de omgeving goed heeft aangepaste, met het kruis in de lentelucht.”

Eerst werd er een pastorie gebouw door de gebroeders Klein Rouweler. De kosten hiervoor bedroegen een kleine € 18.000,- Op 9 januari 1924 werd de kerk aanbesteed. Vader en zoon Joseph en Pierre Cuypers waren de architecten en de kerk werd gebouwd door hoofdaannemer Ribbelink uit Hengelo voor een bedrag van ongeveer € 52.000,- . Voordat er met de bouw begonnen kon worden moest eerst de ruim 100 jaar oude Waterstaatskerk worden afgebroken. Het omvertrekken van de oude toren trok volgens oude parochianen veel belangstelling en veroorzaakte veel lawaai en een enorme stofwolk.

De bouw had een voor die tijd vrij vlot verloop. De kerk werd in een, voor die tijd, moderne trant gebouwd met toepassingen van Romaanse en Gotisch motieven. Vooral de 45 meter hoge toren trok direct veel aandacht met het 200 kg zware kruis, min of meer het symbool van de victorie. Zo kreeg het gebouw een zekere uitstraling. Het hele kerkgebouw werd uit Rijssense baksteen uitgevoerd.

Het interieur werd aanvankelijk heel sober gehouden. De kruisgewelven, 12 meter hoog, worden door een viertal bogen gedragen. Een breed middenpad leidt naar het altaar. Een dubbele triomfboog vormt de scheiding tussen altaar en middenschip. In het hoofdaltaar zijn de relikwieën van de martelaren H. Damianus en H. Valentinus ingemetseld.

Naast de ramen van de oude Waterstaatskerk, die achterin de kerk zijn geplaatst, zijn zogenaamde transeptramen in de zijbeuken aangebracht. Rechts de intocht van Christus in Jeruzalem, links de apotheose van Christus lijden. Al de ramen werden vervaardigd door Joep Nicolas uit Schoorl. Boven het altaar werd een gemetselde regenboog aangebracht, het symbool van de verzoening. Later volgden nog drie opvallende schilderingen (fresco’s) In 1950 werd het altaar nog verrijkt met 2 mozaïekafbeeldingen boven het priesterkoor. Rond 1970 werden er nog enkele muurschilderingen aangebracht.

De nieuwe kerk werd op 7 mei 1925 ingewijd. Het betreft hier een van de mooiste kerken van Twente met een schitterende akoestiek. Daarom worden er in de kerk ook regelmatig uitvoeringen gegeven door verschillende muzikale gezelschappen, echter wel zo, dat de eerbied voor het gebouw en haar functie gewaarborgd blijft.

Vieringen

OK

Door het gebruik van onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid. Lees meer