Het Korhoen

Op de Sallandse Heuvelrug leeft de laatste populatie korhoenders van Nederland, maar ze worden met uitsterven bedreigd en hun leefgebied staat zwaar onder druk. Een onderzoeksrapport heeft aangetoond dat de populatie op de Sallandse Heuvelrug wellicht toch nog te redden valt door het bijplaatsen van wilde korhoenders. Daarom is besloten door de overheid samen met verschillende instanties om nogmaals te proberen om het korhoen voor Nederland te behouden.

Icoon
Het korhoen is een icoon van het Nederlandse cultuurlandschap. Begin 20e eeuw leefden duizenden korhoenders op kleine akkers en heidevelden in ons land; rond 1975 waren dat er nog vele honderden. Nu zijn dat er nog tien! Deze vogel hoort bij Nederland en staat samen met andere verdwijnende soorten symbool voor het oude cultuurlandschap dat in het verleden niet voldoende is beschermd. Nietsdoen terwijl er nog mogelijkheden zijn om het korhoen te redden is volgens Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming geen optie. Niet alleen heeft Nederland de wettelijke internationale verplichting het dier voor uitsterven te behoeden, het korhoen is bovendien geen trekvogel. En dus betekent een uitgestorven populatie, ook een definitief einde voor de soort. Op eigen kracht zal het korhoen nooit meer terugkeren in Nederland.

Bijplaatsen
De natuurorganisaties samen komen op voor het korhoen en steunen de bijplaatsing van korhoenders uit Zweden. Hiermee wordt een ultieme poging ondernomen om het korhoen in Nederland te redden. Dit project neemt twee jaar in beslag. De Provincie Overijssel geeft hiervoor een vergunning af. Gelijktijdig vindt verder onderzoek naar de leefomgeving en een oorzaak naar de hoge sterfte onder korhoenders plaats. Tegen het einde van het traject wordt de balans opgemaakt.

Het korhoen
Korhoenders zijn standvogels, dat wil zeggen dat ze het gehele jaar aanwezig zijn. Ze hebben voorkeur voor vochtige hoogvenen en heidevelden met enkele bomen. Verder zoeken de dieren ook graag voedsel in het cultuurland, vlak bij de broedgebieden. Een volwassen korhoen eet vooral plantaardig voedsel. Tot ver in de winter doen ze zich te goed aan de vossebessen die in grote hoeveelheden op de Sallandse Heuvelrug te vinden zijn. Maar kuikens zijn in het begin van hun levensfase afhankelijk van het aanbod van dierlijk voedsel, zoals insecten(larven) en spinnen. De Nederlandse korhoenders behoren tot een speciale ondersoort brittanicus. Dit zijn de oorspronkelijke korhoenders van Noordwest-Europa. De jaarlijkse balts is spectaculair.

OK

Door het gebruik van onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid. Lees meer