Holten in top 5 populairste dorpen van Overijssel

Zoover heeft voor het tweede jaar een lijst opgesteld met de populairste dorpen en steden van Nederland. Holten staat in Overijssel op de derde positie.

Vorig jaar september heeft Zoover naar de populairste dorpen en steden per Nederlandse provincie gekeken op basis van meer dan 70.000 Zoover reviews. Dit jaar hebben zij opnieuw naar de waardering van Nederlandse dorpen en steden gekeken. Hiervan is per provincie een top 5 samengesteld met de vijf populairste dorpen per provincie tussen september 2016 en september 2017. Het afgeronde reviewcijfer is gebaseerd op de beoordelingen uit die periode. Holten staat met een gemiddeld reviewcijfer van 8,2 fier op de derde plek.

Bekijk hier de complete lijst